Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | zaskarżenie planu zagospodarowania przestrzennego
62
archive,tag,tag-zaskarzenie-planu-zagospodarowania-przestrzennego,tag-62,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

zaskarżenie planu zagospodarowania przestrzennego Tag

office-1209640_1920

29 Lis Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy w którym ustalane jest przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania poprzedza sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które z kolei określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Read More