Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Na co uważać podczas podpisywania umowy z deweloperem
1
single,single-post,postid-1,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Na co uważać podczas podpisywania umowy z deweloperem

blueprints-894779

02 maja Na co uważać podczas podpisywania umowy z deweloperem

O głośnych aferach z udziałem nieuczciwych deweloperów zapewne jeszcze nie raz usłyszymy, choć trzeba przyznać, że jest ich zdecydowanie mniej odkąd obowiązują przepisy Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską. Przepisy wskazanej ustawy mają na celu przede wszystkim ochronę interesów nabywców budynków mieszkalnych, którzy, aby uzyskać upragnione lokum decydują się na współpracę z deweloperem w tym zakresie. Pomimo jednak, że przepisy są dość restrykcyjne i raczej kompleksowo regulują prawa i obowiązki obydwóch stron umowy, należy bardzo uważnie sprawdzać podpisywane umowy i od razu reagować, jeśli coś wyda się nam podejrzane, gdyż kupno własnego mieszkania lub domu jest jedną z najpoważniejszych i najdroższych inwestycji w życiu, dlatego konsekwencje niedopilnowania pewnych spraw mogą być bardzo bolesne i przykre.

Pierwszą czynnością, którą każda osoba decydująca się na zakup własnego lokum powinna zrobić przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z deweloperem jest sprawdzenie samego dewelopera. Pomocna w tym zakresie jest nie tylko sama ustawa deweloperska, która uprawnia osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej do zapoznania się bezpośrednio u dewelopera z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata lub sprawozdaniem spółki dominującej oraz projektem architektoniczno-budowlanym, ale także fora internetowe czy poczta pantoflowa czyli rozmowa z osobami, które współpracowały z danym deweloperem.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest dokładne zapoznanie się z prospektem informacyjnym. Prospekt informacyjny jest dokumentem, który obowiązkowo jest sporządzany przez dewelopera, w momencie, gdy rozpoczyna się sprzedaż mieszkań objęta danym przedsięwzięciem deweloperskim. Wiele osób nie przywiązuje większej wagi do prospektu informacyjnego, skupiając się na treści samej umowy, jednak takie podejście może okazać się zgubne, gdyż prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny sporządzany jest według wzoru określonego przepisami, a obowiązkiem dewelopera jest przekazanie nabywcy szczegółowych informacji dotyczących swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie w jakim zobowiązuje go do tego ustawa. W prospekcie można więc znaleźć wiele cennych informacji technicznych na temat danego mieszkania, warto zatem dokładnie mu się przyjrzeć, aby uniknąć sytuacji, że chcieliśmy kupić np. większe lokum lub z innym układem pomieszczeń.

Treść samej umowy deweloperskiej, również została określona przez ustawodawcę, więc jej sprawdzanie zacząć należy od dokładnego zweryfikowania czy znajdują się w niej na pewno wszystkie elementy wymagane przez przepisy i jeśli czegoś nie ma to oczywiście wnioskujemy o umieszczenie stosownego zapisu. Po wstępnym rekonesansie należy dokładnie „wgryźć” się w samą treść umowy i w jej poszczególne postanowienia. Niewątpliwie czynność ta do prostych i przyjemnych nie należy, jednakże jest konieczna jeśli nie chcemy niemile się zaskoczyć. Analiza umowy powinna być dokonana przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy deweloperskiej, gdyż przepisy tej ustawy są bezwzględnie obowiązujące i deweloper nie może pewnych rzeczy swobodnie sobie regulować, a także w oparciu o ogólne przepisy prawa cywilnego. Zwrócić uwagę należy, iż we wzorach umów deweloperskich bardzo często zawierane są zapisy, które są niezgodne z prawem i stanowią tzw. klauzule niedozwolone. Praktyka pokazuje, iż bardzo często w umowach znajdują się zapisy, które kosztami zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania obciążają wyłącznie konsumenta, choć przepisy wprost stanowią, że koszty te winny obciążać w częściach równych obydwie strony umowy, jak również zapisy pozbawiające konsumentów prawa do odstąpienia od umowy, gdy zmianie ulegną jej istotne warunki, takie jak np. możliwość oddania do użytku lokalu o powierzchni mniejszej niż pierwotnie ustalona w umowie. Wskazane praktyki są absolutnie niedopuszczalne i w żadnym wypadku nie można pozwolić, aby takie zapisy znalazły się w naszej umowie. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień na etapie realizacji umowy, poszczególne jej zapisy powinny być bardzo szczegółowe, zwłaszcza te dotyczące wykończenia mieszkania i jego standardu. Zawarcie w umowie zapisu, że mieszkanie zostanie oddane „pod klucz” niestety ma bardzo wiele znaczeń i może być różnie interpretowane przez każdą ze stron umowy, dlatego szczegółowe opisanie i wskazanie czego oczekujemy jest bardzo istotne.

Przed podpisaniem umowy warto również upewnić się, że przekazywane przez nas środki konieczne do sfinalizowania transakcji na pewno będą wpływać na mieszkaniowy rachunek powierniczy, o którym stanowi ustawa, a nie na jakieś inne, bliżej nieokreślone konto dewelopera. Taka informacja powinna zleźć się w prospekcie informacyjnym lub w umowie i na pewno w zakresie jej weryfikacji nie można poprzestać na ustnych zapewnieniach samego dewelopera, gdyż instytucja mieszkaniowego rachunku powierniczego stanowi największą ochronę i gwarancję, że nie zostaniemy oszukani i przekazane przez nas środki pozwolą cieszyć się własnym mieszkaniem.

1Comment
  • Pan WordPress
    Posted at 16:29h, 03 października Odpowiedz

    Cześć, to jest komentarz.
    Aby skasować ten komentarz, zaloguj się i wyświetl komentarze tego wpisu. Wtedy zobaczysz opcje edycji oraz kasowania komentarzy.

Post A Comment