Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | Jak odebrać mieszkanie od dewelopera
75
single,single-post,postid-75,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Jak odebrać mieszkanie od dewelopera

22 Paź Jak odebrać mieszkanie od dewelopera

Gdy wreszcie po długim oczekiwaniu deweloper informuje nas, że zakupione przez nas mieszkanie jest gotowe, więc można odebrać klucze i się wprowadzać, lub zacząć wykonywać prace wykończeniowe, nie można dać się ponieść emocjom, gdyż przed nami jeszcze jeden ważny test, a mianowicie odbiór mieszkania czyli sprawdzenie czy deweloper faktycznie wywiązał się z zawartej z nami umowy deweloperskiej.

Odbiór mieszkania następuje zwykle przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność danego lokum na nabywcę, natomiast wszelkie formalności związane z odbiorem mieszkania, tj. ostateczny termin w którym mieszkanie będzie gotowe oraz sposób zawiadomienia przez dewelopera kupującego, że mieszkanie jest już gotowe, najlepiej uregulować w umowie deweloperskiej. Przepisy bowiem nie zawierają w tym względzie stosownych regulacji, więc żeby uniknąć niedomówień i nieporozumień, najlepiej stosowne klauzule ustalić i zawrzeć jak najwcześniej. Istotne również jest, aby w umowie znalazł się zapis, który będzie regulować minimalny czas, od momentu otrzymania zawiadomienia od dewelopera o zakończeniu inwestycji, w ciągu którego kupujący ma dokonać odbioru lokalu. Niestety brak regulacji w tym zakresie niesie ze sobą ryzyko, że deweloper wyznaczy kupującemu termin zbyt krótki na dokonanie odbioru, którego upływ pozwoli deweloperowi na uznanie, że kupujący żadnych zastrzeżeń nie zgłasza, mimo iż kupujący mieszkania jeszcze nie widział.

Umawiając się z deweloperem na spotkanie dotyczące odbioru mieszkania, powinniśmy przede wszystkim ustalić spotkanie w ciągu dnia, żeby uniknąć oglądania mieszkania przy sztucznym świetle, gdyż wówczas jest wszystko słabiej widoczne oraz zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu, nie jest to bowiem czynność, którą załatwimy w 15 minut, a przynajmniej tak być nie powinno, i którą wykonywać będziemy w pośpiechu, gdyż łatwo wówczas coś pominąć. Na odbiór mieszkania, poza podstawowymi narzędziami umożliwiającymi pomiar pomieszczeń, warto również zabrać umowę deweloperską, gdyż tam wskazany będzie metraż mieszkania oraz standard jego wykończenia, co pozwoli na szybkie wyłapanie wszelkich odstępstw od umowy. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach i boimy się, że podczas odbioru jakiś mankament w budownictwie lub wykończeniu nam umknie, warto rozważyć, czy na takie spotkanie nie zabrać osoby, która posiada stosowną wiedzę i doświadczenie z zakresu budownictwa i która dokładnie sprawdzi całe mieszkanie. Koszt wynajęcia takiego specjalisty nie jest wysoki, a deweloper nie może sprzeciwić się jego obecności, warto więc taką ewentualność rozważyć.

Gdy już obejrzymy całe mieszkanie, przychodzi czas na podpisanie protokołu odbioru mieszkania. Protokół odbioru jest dokumentem w którym kupujący oświadcza, że przekazane mu mieszkanie znajduje się w stanie zgodnym z zawartą umową i że otrzymał do niego klucze. Jeśli mieszkanie jest zrobione zgodnie z umową to z protokołem nie ma większych problemów, podpisujemy go, a następnie udajemy się do notariusza. Problem pojawia się jednak, gdy podczas odbioru ujawnią się wady i niezgodności z zawartą umową, gdyż nie możemy się zgodzić na podpisanie protokołu w którym oświadczamy, że lokal znajduje się w stanie umówionym, bo wówczas deweloper niedociągnięć już raczej nie poprawi. W takim więc przypadku, do protokołu wpisać należy wszystkie zauważone uchybienia z oznaczeniem terminu w którym deweloper zobowiązuje się do ich usunięcia. Taki sposób działania będzie jednak możliwy tylko wówczas, gdy mieszkanie posiada wady nieistotne, a więc takie, które z łatwością można naprawić. Jednakże jeśli lokal posiada wady istotne, a więc takie, które znacznie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości, np. niesprawna instalacja elektryczna lub wodna, protokołu nie podpisujemy, aż do momentu, gdy wszystko nie zostanie należycie naprawione. W takim przypadku dobrze jest jednak sporządzić notatkę lub oświadczenie w którym wskazane zostanie dlaczego nie doszło do podpisania protokołu odbioru, gdyż w przypadku, gdy umowa deweloperska przewiduje odbiór mieszkania w oznaczonym terminie pod rygorem uznania, że mieszkanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń, pisemna odmowa podpisania protokołu pozwoli uniknąć negatywnych skutków braku odbioru mieszkania w terminie. Gdy mieszkanie zostanie przez dewelopera doprowadzone do stanu zgodnego z umową, można protokół odbioru podpisać, a następnie dopełnić resztę formalności u notariusza.

Niestety nawet najdokładniejsze sprawdzenie mieszkania podczas jego odbioru nie gwarantuje, że wszystkie wady zdołamy wyłapać, zwłaszcza jeśli jakieś niedociągnięcia są ukryte i ujawnią się dopiero po jakimś czasie. W takim jednak przypadku kupującemu przysługuje, zgodnie z przepisami Kodeku cywilnego, roszczenie z tytułu wad fizycznych lub prawnych, za które deweloper będzie odpowiadał na zasadach rękojmi za wady. Odpowiedzialność dewelopera obejmuje w takim przypadku m.in. wady lokalu, które zmniejszają jego wartość lub użyteczność lub wady polegające na braku właściwości lokalu, które były ustalone w umowie. Deweloper z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy będzie odpowiadał, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Pięcioletni termin rękojmi dotyczy także wad części wspólnych budynku, czyli np. klatki schodowej. Ujawnioną wadę mieszkania najlepiej deweloperowi zgłosić pisemnie, aby został po tym zgłoszeniu jakiś ślad, więc w tym celu należy wysłać pismo z wykazem zauważonych usterek oraz z żądaniem ich usunięcia.

No Comments

Post A Comment