Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | kancelaria adwokacka warszawa
5
archive,category,category-kancelaria-adwokacka-warszawa,category-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

kancelaria adwokacka warszawa

office-1209640_1920

29 Lis Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy w którym ustalane jest przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania poprzedza sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które z kolei określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Read More
apartment-2094666_1920

14 Mar Kara umowna w umowach z deweloperem – po co się ją wpisuje?

Termin "kara umowna" brzmi nieco groźnie i zwykle wywołuje niepokój, a jeśli do tego pojawia się ona w umowie zawieranej z dużą firmą czy przedsiębiorcą, np. w umowie deweloperskiej, to od razu pada podejrzenie, że deweloper w taki właśnie sposób chce oszukać nabywcę mieszkania. Sceptycyzm wobec kar umownych wynika jednakże przede wszystkim z nieznajomości tej instytucji, gdyż zastrzeżenie w umowie kary umownej ma na celu przede wszystkim ochronę każdej ze stron umowy w przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się z przyjętego przez siebie zobowiązania, kara umowna nie działa więc tylko na korzyść jednej ze stron.

Read More

07 Gru Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera w przypadku gdy nabywca opóźnił się z płatnością.

Kupno wymarzonych czterech kątów jest jedną z najpoważniejszych inwestycji i stanowi nie lada wyzwanie, w szczególności, gdy wszystkie oszczędności przeznaczane są na zakup nowego mieszkania, a dodatkowo konieczne jest zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zakupu. Sytuacja w której nabywca mieszkania spóźnia się nieco z płatnością kolejnej raty nie jest więc niczym nadzwyczajnym, gdyż po prostu nie zawsze uda się na czas zgromadzić potrzebną sumę, czy jednak w związku z tym deweloper może od zawartej z nabywcą umowy odstąpić?

Read More
księga wieczysta

06 Paź Księga wieczysta – jak się nią posługiwać i co z niej wynika?

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym w którym ujawniony jest stan prawny danej nieruchomości, a więc np. kto jej właścicielem lub czy nieruchomość została obciążona jakimś ograniczonym prawem rzeczowym. Z uwagi na swą treść księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każda osoba może zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej, a w związku z tym, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w niej zawartych.

Read More
upadek dewelopera

05 Lip Co się stanie, gdy deweloper ogłosi upadłość po podpisaniu umowy?

Jak każdy przedsiębiorca, również deweloper może ogłosić upadłość i niestety decydując się z deweloperem na współpracę, należy z taką ewentualnością się liczyć, a przynajmniej zdawać sobie sprawę, że coś takiego może się zdarzyć. Przed wprowadzeniem do systemu prawnego przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, sytuacja osób, które podpisały umowę z deweloperem,

Read More
025130483

06 Cze Prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku nieuzyskania kredytu.

Zgodnie z definicją ustawową, umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę lub do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Innymi słowy, deweloper sprzedaje daną nieruchomość, a nabywca jest zobowiązany za nią zapłacić.

Read More
blueprints-894779

02 maja Na co uważać podczas podpisywania umowy z deweloperem

O głośnych aferach z udziałem nieuczciwych deweloperów zapewne jeszcze nie raz usłyszymy, choć trzeba przyznać, że jest ich zdecydowanie mniej odkąd obowiązują przepisy Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską. Przepisy wskazanej ustawy mają na celu przede wszystkim ochronę interesów nabywców budynków mieszkalnych, którzy, aby uzyskać upragnione lokum decydują się na współpracę z deweloperem w tym zakresie. Pomimo jednak, że przepisy są dość restrykcyjne i raczej kompleksowo regulują prawa i obowiązki obydwóch stron umowy, należy bardzo uważnie sprawdzać podpisywane umowy i od razu reagować, jeśli coś wyda się nam podejrzane, gdyż kupno własnego mieszkania lub domu jest jedną z najpoważniejszych i najdroższych inwestycji w życiu, dlatego konsekwencje niedopilnowania pewnych spraw mogą być bardzo bolesne i przykre.

Read More