Adwokat Warszawa - Analiza (sprawdzenie) umowy deweloperskiej | adwokat warszawa
1
archive,author,author-admin,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Author: adwokat warszawa

office-1209640_1920

29 Lis Czy można kwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy w którym ustalane jest przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania poprzedza sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które z kolei określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Read More
apartment-2094666_1920

14 Mar Kara umowna w umowach z deweloperem – po co się ją wpisuje?

Termin "kara umowna" brzmi nieco groźnie i zwykle wywołuje niepokój, a jeśli do tego pojawia się ona w umowie zawieranej z dużą firmą czy przedsiębiorcą, np. w umowie deweloperskiej, to od razu pada podejrzenie, że deweloper w taki właśnie sposób chce oszukać nabywcę mieszkania. Sceptycyzm wobec kar umownych wynika jednakże przede wszystkim z nieznajomości tej instytucji, gdyż zastrzeżenie w umowie kary umownej ma na celu przede wszystkim ochronę każdej ze stron umowy w przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się z przyjętego przez siebie zobowiązania, kara umowna nie działa więc tylko na korzyść jednej ze stron.

Read More

07 Gru Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez dewelopera w przypadku gdy nabywca opóźnił się z płatnością.

Kupno wymarzonych czterech kątów jest jedną z najpoważniejszych inwestycji i stanowi nie lada wyzwanie, w szczególności, gdy wszystkie oszczędności przeznaczane są na zakup nowego mieszkania, a dodatkowo konieczne jest zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zakupu. Sytuacja w której nabywca mieszkania spóźnia się nieco z płatnością kolejnej raty nie jest więc niczym nadzwyczajnym, gdyż po prostu nie zawsze uda się na czas zgromadzić potrzebną sumę, czy jednak w związku z tym deweloper może od zawartej z nabywcą umowy odstąpić?

Read More
odstąpienie od umowy z deweloperem

01 Lis Czy można odstąpić od umowy deweloperskiej bez konsekwencji?

Obecnie obowiązujące przepisy hołdują zasadzie wyrażonej w paremii łacińskiej, która brzmi: Pacta sunt servanda, co oznacza, że umów należy dotrzymywać. Wyjątki od wskazanej zasady są dość nieliczne i trudne do zastosowania, więc przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy dobrze się zastanowić, gdyż zerwanie umowy najpewniej będzie pociągać za sobą konsekwencje finansowe.

Read More

22 Paź Jak odebrać mieszkanie od dewelopera

Gdy wreszcie po długim oczekiwaniu deweloper informuje nas, że zakupione przez nas mieszkanie jest gotowe, więc można odebrać klucze i się wprowadzać, lub zacząć wykonywać prace wykończeniowe, nie można dać się ponieść emocjom, gdyż przed nami jeszcze jeden ważny test, a mianowicie odbiór mieszkania czyli sprawdzenie czy deweloper faktycznie wywiązał się z zawartej z nami umowy deweloperskiej.

Read More
pozwolenie na budowę

13 Paź Ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę – obszar oddziaływania inwestycji

Kupując mieszkanie coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na jego lokalizację, ale również na zagospodarowanie sąsiednich działek, gdyż może okazać się, że niedługo po wprowadzeniu, zamiast cieszyć się pięknym widokiem parku, będziemy widzieć z okna kuchnię sąsiada. Procesu zabudowy nie sposób jednakże zatrzymać, i pomimo dołożenia najwyższej staranności, może okazać się, że coś przed naszymi oknami i tak „wyrośnie”. Nie należy jednak czekać z założonymi rękami, aż budynek powstanie, gdyż obecne uregulowania prawne dają możliwość reagowania już na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, trzeba tylko odpowiednio z nich skorzystać.

Read More
księga wieczysta

06 Paź Księga wieczysta – jak się nią posługiwać i co z niej wynika?

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym w którym ujawniony jest stan prawny danej nieruchomości, a więc np. kto jej właścicielem lub czy nieruchomość została obciążona jakimś ograniczonym prawem rzeczowym. Z uwagi na swą treść księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każda osoba może zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej, a w związku z tym, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w niej zawartych.

Read More
upadek dewelopera

05 Lip Co się stanie, gdy deweloper ogłosi upadłość po podpisaniu umowy?

Jak każdy przedsiębiorca, również deweloper może ogłosić upadłość i niestety decydując się z deweloperem na współpracę, należy z taką ewentualnością się liczyć, a przynajmniej zdawać sobie sprawę, że coś takiego może się zdarzyć. Przed wprowadzeniem do systemu prawnego przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, sytuacja osób, które podpisały umowę z deweloperem,

Read More
025130483

06 Cze Prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku nieuzyskania kredytu.

Zgodnie z definicją ustawową, umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę lub do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Innymi słowy, deweloper sprzedaje daną nieruchomość, a nabywca jest zobowiązany za nią zapłacić.

Read More