Adwokat Warszawa, obsługa prawna nieruchomości, opinie umów | Tworzenie oraz opiniowanie umów z deweloperami, reprezentacja os fizycznych i podwykonawców, reprezentacja przed sądem. Kompleksowa obsługa Warszawa, Katowice, Gliwice
7
home,page,page-id-7,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
odstąpienie od umowy z deweloperem

01 lis Czy można odstąpić od umowy deweloperskiej bez konsekwencji?

Obecnie obowiązujące przepisy hołdują zasadzie wyrażonej w paremii łacińskiej, która brzmi: Pacta sunt servanda, co oznacza, że umów należy dotrzymywać. Wyjątki od wskazanej zasady są dość nieliczne i trudne do zastosowania, więc przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy dobrze się zastanowić, gdyż zerwanie umowy najpewniej będzie pociągać za sobą konsekwencje finansowe.

Read More

22 paź Jak odebrać mieszkanie od dewelopera

Gdy wreszcie po długim oczekiwaniu deweloper informuje nas, że zakupione przez nas mieszkanie jest gotowe, więc można odebrać klucze i się wprowadzać, lub zacząć wykonywać prace wykończeniowe, nie można dać się ponieść emocjom, gdyż przed nami jeszcze jeden ważny test, a mianowicie odbiór mieszkania czyli sprawdzenie czy deweloper faktycznie wywiązał się z zawartej z nami umowy deweloperskiej.

Read More
pozwolenie na budowę

13 paź Ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę – obszar oddziaływania inwestycji

Kupując mieszkanie coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na jego lokalizację, ale również na zagospodarowanie sąsiednich działek, gdyż może okazać się, że niedługo po wprowadzeniu, zamiast cieszyć się pięknym widokiem parku, będziemy widzieć z okna kuchnię sąsiada. Procesu zabudowy nie sposób jednakże zatrzymać, i pomimo dołożenia najwyższej staranności, może okazać się, że coś przed naszymi oknami i tak „wyrośnie”. Nie należy jednak czekać z założonymi rękami, aż budynek powstanie, gdyż obecne uregulowania prawne dają możliwość reagowania już na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, trzeba tylko odpowiednio z nich skorzystać.

Read More
księga wieczysta

06 paź Księga wieczysta – jak się nią posługiwać i co z niej wynika?

Księgi wieczyste są rejestrem publicznym w którym ujawniony jest stan prawny danej nieruchomości, a więc np. kto jej właścicielem lub czy nieruchomość została obciążona jakimś ograniczonym prawem rzeczowym. Z uwagi na swą treść księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każda osoba może zapoznać się z treścią danej księgi wieczystej, a w związku z tym, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w niej zawartych.

Read More
upadek dewelopera

05 lip Co się stanie, gdy deweloper ogłosi upadłość po podpisaniu umowy?

Jak każdy przedsiębiorca, również deweloper może ogłosić upadłość i niestety decydując się z deweloperem na współpracę, należy z taką ewentualnością się liczyć, a przynajmniej zdawać sobie sprawę, że coś takiego może się zdarzyć. Przed wprowadzeniem do systemu prawnego przepisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, sytuacja osób, które podpisały umowę z deweloperem,

Read More
025130483

06 cze Prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku nieuzyskania kredytu.

Zgodnie z definicją ustawową, umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę lub do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Innymi słowy, deweloper sprzedaje daną nieruchomość, a nabywca jest zobowiązany za nią zapłacić.

Read More
blueprints-894779

02 maj Na co uważać podczas podpisywania umowy z deweloperem

O głośnych aferach z udziałem nieuczciwych deweloperów zapewne jeszcze nie raz usłyszymy, choć trzeba przyznać, że jest ich zdecydowanie mniej odkąd obowiązują przepisy Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską. Przepisy wskazanej ustawy mają na celu przede wszystkim ochronę interesów nabywców budynków mieszkalnych, którzy, aby uzyskać upragnione lokum decydują się na współpracę z deweloperem w tym zakresie. Pomimo jednak, że przepisy są dość restrykcyjne i raczej kompleksowo regulują prawa i obowiązki obydwóch stron umowy, należy bardzo uważnie sprawdzać podpisywane umowy i od razu reagować, jeśli coś wyda się nam podejrzane, gdyż kupno własnego mieszkania lub domu jest jedną z najpoważniejszych i najdroższych inwestycji w życiu, dlatego konsekwencje niedopilnowania pewnych spraw mogą być bardzo bolesne i przykre.

Read More
bridgewplk